Pozývam vás na môj najobľúbenejší konštelačný víkendový seminár: ARCHETYPY V NÁS. Moja srdcová záležitosť ktorú opäť s láskou pre Vás organizujem . Táto doba uvolňovania a zároveň aj istého zmätku nás

Share